24. mai 2012

Õru õpihimulised õpilased

Raamatuklubi lastel oli täna erakordne võimalus esineda Õru algkooli õpilastele, kes olid meile külla tulnud ja mis eriti oluline - kohal oli terve kool!

Esitasime lühinäidendi "Keisri rebasejaht" ning vahepalana kõlas poiste esituses luuletus emast.

Rääkimisoskus, kirjutamisoskus, näitlemisoskus ja paljud teised oskused on kõik väga vajalikud. Väga tähtis on ka kuulamisoskus. Kuidas selle oskusega lood on? Kohe saame teada!

Seoses raamatukogus oleva kivinäitusega loeb Hele ette katkendi Henno Käo  raamatust "Suure kivi lood."

Kuulatud ja vaadatud piisavalt - aeg asuda järgmise oskuse - meisterdamisoskuse juurde ja mida raamatukogus muud ikka teha, kui raamatut!
Et töö hästi välja tuleks, on väga oluline voltimis-, lõikamis- ja liimimisoskus.

Nagu juuresolevalt pildilt näha, õnnestus õrulastel kõik õigesti!