24. juuni 2010

Padjaprojekt

9. klassi "viimase koolikella" aktus oli eriline, kuna see toimus Tsirguliina rahvamajas, kus muu-hulgas anti Lugemispesale pidulikult üle istumisalused, mis valmisid 9. klassi tüdrukute kätetööna. Padjad on kaunistatud arhailise tikandiga, mille kavandid on tüdrukute endi välja mõeldud. Projekti finantseeris KOV, võimaldades osta täidismaterjali. Suur tänu õmblejatele-tikkijatele ja käsitööõpetajale ning Tõlliste vallale.